1ste jaar

1ste jaar

De school biedt de leerlingen in het eerste jaar de keuze tussen het nemen van een pakket met een uur per week meer Frans, Nederlands, wiskunde en projectwerking – “Moderne”- of een pakket met Latijn.

  Moderne Latijn
aardrijkskunde 2 2
beeld 1 1
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
muziek 1 1
natuurwetenschappen 2 2
techniek 2 2
MENS en samenleving 1 1
mens en SAMENLEVING 1 1
Frans 5 4
Nederlands 5 4
wiskunde 5 4
STEM-en TAALprojecten 2 1
klassieke studiën 4
  32 32

 

Waarom is het kiezen voor het studeren van Latijn nog steeds interessant? We zijn de Romeinen en hun cultuur heel wat schatplichtig, bovendien is Latijn de basistaal van Frans, Spaans en Italiaans. Het studeren van Latijn helpt je bij “leren-leren”, maakt het makkelijker om woordenschat onder de knie te krijgen, je geheugen te trainen en te redeneren. Je kan teksten ontdekken die de boeiende wereld van de Romeinse cultuur openbaren en bovendien ontdek je hoe veel vandaag nog terug te vinden is van de cultuur van de Romeinen.

Als je niet kiest voor Latijn, en je kiest het pakket Moderne, kan je meer tijd besteden aan de studie voor Frans, Nederlands en wiskunde: ook dit leidt tot ASO-opties waarbij een brede waaier van mogelijkheden voor je open ligt.

In alle vakken is er grote aandacht voor binnenklasdifferentiatie: vooral bij Nederlands, Frans, wiskunde en Latijn.

Maar in de moderne gaan we voor Nederlands en Frans nog een stapje verder. Hier werken de leerlingen enkele uren per week in een Leeratelier, waarbij er extra aandacht kan gaan naar ieders werktempo: leerlingen die nood hebben aan een extra uitdaging, krijgen iets meer aangeboden, leerlingen die meer inoefening nodig hebben, krijgen dan de tijd.

In de STEM- en TAALPROJECTEN doen de leerlingen van Moderne 4 STEM-modules en 4 TAAL-modules van 4 weken (2 uur per week), de leerlingen die Latijn nemen hebben 2 STEM- en 2 TAALMODULES van 8 weken (1 uur per week).

STEM staat voor “Science, Technology, Engineering and Mathematics” en houdt een uitdagende combinatie in van wetenschap, techniek, ontwerpen en wiskunde. Het doel is om in te spelen op de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen. In de STEM-modules leren leerlingen probleemoplossend te denken, gaan ze zelf creatief op zoek en wordt hun redeneervermogen aangescherpt. Er wordt rond concrete elementen gewerkt waardoor hun motivatie stijgt, omdat ze de link zien met de praktijk.

Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen niet alleen met TAAL werken in de welomlijnde context van taallessen, maar ook in een brede waaier aan situaties met taal bezig zijn: actief en creatief. De taalprojecten bieden kansen om ongeremd met taal om te gaan en iedereen groeikansen te geven op zijn niveau. Een van de taalprojecten is een kennismakingsmodule met ENGELS.

Met de STEM- en TAAL-projecten is het de bedoeling om leerlingen voor te bereiden zowel op wiskundig-wetenschappelijke studierichtingen als op taal-studierichtingen: daarom is een versterking van de basis voor beide domeinen erg belangrijk  VOOR AL ONZE EERSTEJAARS LEERLINGEN.

Bijzonder voor onze school is de invulling van het vak MENS en SAMENLEVING.

Het vak is gesplitst in een vak MENS, dat gegeven wordt door de klassenleraar. Hier komen de onderwerpen aan bod die te maken hebben met persoonsvorming, sociale relaties, pestpreventie en het omgaan met sociale media. Ook leren-leren komt hier aan bod.

In het onderdeel SAMENLEVING wordt gewerkt rond de doelen rond economische en maatschappelijke kennis en ICT-vaardigheden. Deze lessen worden gegeven door een vakleerkracht.