Schoolreglement

Schoolreglement

Schoolreglement

Het schoolreglement is een belangrijk document met veel inhoud.

Het schoolreglement geeft duidelijk aan wat de wederzijdse rechten en plichten zijn van leerlingen, ouders en school. Het principe is dat duidelijke afspraken belangrijk zijn zowel voor de praktische dagdagelijkse regelingen van het schoolleven, maar ook voor uitzonderlijke situaties. Daarom moet elke ouder voor akkoord tekenen met het schoolreglement.

Het schoolreglement van het Sint-Michielscollege Schoten is gebaseerd op de weldoordachte modellen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en wordt jaarlijks bijgestuurd in overleg met de schoolraad, waarin vertegenwoordigers zitten van alle geledingen van de school, dus ook leerlingen en ouders.

Het schoolreglement 2022-2023 en bijlagen kan u vinden onder dit doorklikpunt.

Enkele belangrijke punten:

Engagementsverklaring: hierin bevestigen ouders hun  positief engagement  om mee te werken met de school, o.a. door het vermijden van spijbelgedrag, door mee te werken aan de individuele begeleiding en door een positief engagement ten aanzien van het Nederlands als onderwijstaal.

Afwezigheid: bij elke afwezigheid wegens ziekte brengt de ouder de school ’s ochtends op de hoogte. Bij terugkeer uit ziekte zal de leerling meteen een afwezigheidsbewijs binnenbrengen. Indien een leerling recht heeft om op een andere reden afwezig te zijn, wordt dat vooraf gemeld. In bepaalde gevallen dient de directeur hiervoor toestemming te geven. Het schoolreglement geeft hier duidelijk aan wat kan en wat niet.

Te laat komen: Wie te laat komt in de les, stoort het klas- en lesgebeuren. Vertrek daarom tijdig. Om 8.28 uur worden de poorten gesloten. Kom je te laat, dan zal je je aanmelden bij het leerlingensecretariaat vóór je naar de klas gaat.

Pesten: Pestgedrag, fysiek en verbaal geweld worden niet getolereerd. Dergelijk gedrag brengt het welbevinden en de leerkansen van leerlingen in het gedrang. Dit kunnen we niet aanvaarden.

Persoonlijke bezittingen en gewoontes: Een aantal zaken zijn voor leerlingen niet toegelaten of zelfs bij wet verboden. Het gebruik van kauwgom, alcohol, illegale drugs,… kan niet op school of tijdens de schooluren en er is ook een totaal rookverbod in en rondom de school.

Gsm’s storen het les- en groepsgebeuren en schakel je als leerling uit vanaf het binnenkomen in de school tot het einde van je lesdag. Een leerling kan in dringende gevallen wel op het leerlingensecretariaat gaan telefoneren.

Stijl: We hebben geen uniform, maar vragen wel nette kledij: geen vakantiekledij, extravagante of aanstootgevende kledij, zichtbaar ondergoed,… Opvallende maquillage of juwelen zijn ongepast, net als piercings en tatoeages. De  leerlingen dragen geen hoofddeksels, tenzij in de winter een warme muts.

Netheid en orde: we vinden een nette omgeving erg belangrijk. Leerlingen doen hun best om de school en de schoolomgeving netjes te houden.

Middagpauze: Bij het begin van het schooljaar melden ouders schriftelijk of hun kind op school eet of thuis (bij ouders of grootouders). Voor de leerlingen van de eerste en de tweede graad is het de evidentie dat ze op school eten, de leerlingen van de derde graad kunnen ook buiten de school eten.