Schoolreglement

Schoolreglement

Schoolreglement

Het schoolreglement is een belangrijk document met veel inhoud.

Het schoolreglement geeft duidelijk aan wat de wederzijdse rechten en plichten zijn van leerlingen, ouders en school. Het principe is dat duidelijke afspraken belangrijk zijn zowel voor de praktische dagdagelijkse regelingen van het schoolleven, maar ook voor uitzonderlijke situaties. Daarom moet elke ouder voor akkoord tekenen met het schoolreglement.

Het schoolreglement van het Sint-Michielscollege Schoten is gebaseerd op de weldoordachte modellen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en wordt jaarlijks bijgestuurd in overleg met de schoolraad, waarin vertegenwoordigers zitten van alle geledingen van de school, dus ook leerlingen en ouders.

Het schoolreglement 2023-2024 en kostenramingen kan u vinden onder dit doorklikpunt.