Schoolreglement

Schoolreglement

Schoolreglement

Het schoolreglement is een belangrijk document met veel inhoud.

Het schoolreglement geeft duidelijk aan wat de wederzijdse rechten en plichten zijn van leerlingen, ouders en school. Het principe is dat duidelijke afspraken belangrijk zijn zowel voor de praktische dagdagelijkse regelingen van het schoolleven, maar ook voor uitzonderlijke situaties. Daarom moet elke ouder voor akkoord tekenen met het schoolreglement.

Het schoolreglement van het Sint-Michielscollege Schoten is gebaseerd op de weldoordachte modellen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en wordt jaarlijks bijgestuurd in overleg met de schoolraad, waarin vertegenwoordigers zitten van alle geledingen van de school.

Het schoolreglement 2021-2022 kan u vinden onder dit doorklikpunt.

Enkele belangrijke punten:

Engagementsverklaring: hierin bevestigen ouders hun  positief engagement  om mee te werken met de school o.a. door het vermijden van spijbelgedrag, door mee te werken aan de individuele begeleiding en door een positief engagement ten aanzien van het Nederlands als onderwijstaal.

Afwezigheid: bij elke afwezigheid wegens ziekte moet de school ’s ochtends telefonisch verwittigd worden en nadien moet er altijd een bewijs binnenkomen. Indien een leerling recht heeft om op een andere reden afwezig te zijn, moet dat vooraf gemeld worden. Het schoolreglement geeft hier duidelijk aan wat kan en wat niet.

Te laat komen: Wie te laat komt in de les, stoort het klasgebeuren. Vertrek tijdig! Om 8.28 u. worden de poorten gesloten. Kom je te laat, dan moet je je aanmelden bij het leerlingensecretariaat vóór je naar de klas gaat.

Pesten: Pestgedrag, fysiek en verbaal geweld wordt niet getolereerd: de school onderneemt actief tegen dergelijk negatief gedrag.

Persoonlijke bezittingen en gewoontes: Een aantal zaken zijn voor leerlingen verboden: het gebruik van kauwgom, ze gebruiken uiteraard geen alcohol, maar ook geen energiedranken en er is ook een totaal rookverbod in en rondom de school. GSM’s moeten uitgeschakeld zijn vanaf het binnenkomen in de school tot het einde van de lessen. Een leerling kan in dringende gevallen wel op het seretariaat gaan telefoneren.

Stijl: We hebben geen uniform, maar vragen wel nette kledij: geen vakantiekledij, extravagante of aanstootgevende kledij. Nagellak, opvallende maquilllage of juwelen zijn ongepast, net als piercings en tatoeages. De  leerlingen dragen geen hoofddeksels, tenzij in de winter een warme muts.

Netheid en orde: leerlingen moeten hun best doen om de school en de schoolomgeving netjes te houden: afval dien je te deponeren in de voorziene afvalbakken, en je mag geen overlast bezorgen aan de buurt. Leerlingen van de eerste en tweede graad verzamelen na het eerste belsignaal in de rij aan het lokaal: ze doen dat onmiddellijk, rustig en ordelijk. Leerlingen van de derde graad wachten na het belsignaal rustig aan het lokaal.

Middagpauze: Bij het begin van het schooljaar melden de ouders schriftelijk of de leerling op school eet of thuis (bij ouders of grootouders). Voor de leerlingen van de eerste en de tweede graad is het de evidentie dat je op school eet, de leerlingen van de derde graad kunnen van hun ouders de toestemming krijgen om elders te eten.