Ouders

Ouders

Wie zijn we ?

Naast de schoolraad en de leerlingenraad vormt de ouderraad  de derde belangrijke inspraakpijler op het Sint-Michielscollege.

De ouderraad telt momenteel ruim 20 leden is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouders die aan het begin van elk schooljaar de wens uitdrukken om actief te zijn binnen het schoolgebeuren.

Onze werking is vergelijkbaar met deze van een ouderraad in de basisschool, maar het ‘schoolpoortcontact’ bestaat niet meer.  We respecteren ook het gegeven dat jongeren graag wat afstand nemen van de ouders, daarom zijn we misschien iets minder ‘zichtbaar’ aanwezig.  Maar dat neemt niet weg dat ook in het secundair een belangrijke rol is weggelegd voor geëngageerde ouders.  De extra’s die een ouderraad kan bieden betekenen immers een meerwaarde voor de ganse schoolgemeenschap.

We komen 5 keer per schooljaar met de volledige ouderraad samen.  Onze vergaderingen gaan op dinsdagavond door vanaf 20u in de Gailliaerdezaal van de school.  Aangezien de school veel belang hecht aan open communicatie en samenwerking is op deze vergaderingen ook steeds een vertegenwoordiging van de directie aanwezig.

Wat doen we ?

 1. Ondersteuning schoolbeleid
  Als vertegenwoordiging van alle ouders denken wij met de school mee rond thema’s die van belang zijn in het kader van de algemene vorming. We bieden ook ondersteuning bij de uitwerking ervan.Enkele voorbeelden: het mee inrichten van de schuldpreventieweek, verkeersactie (fluodag)
 2. Activiteiten organiseren
  Een andere taak van de ouderraad is het (mee) organiseren van activiteiten die bijdragen tot een sterk leer- en leefklimaat voor de jongeren.  Tijdens deze evenementen kunnen leerlingen, ouders, leerkrachten en directie elkaar ontmoeten in een informele sfeer.  Bij andere activiteiten staat dan weer het werven van fondsen centraal die aangewend worden voor pedagogisch-didactische doeleinden.  Door het organiseren van voordrachten in het kader van het jaarthema wil de ouderraad ook inspelen op informatienoden van ouders.Enkele voorbeelden: Sint-Michielsquiz, najaarsactiviteit / brunch, wijnactie, thema-avonden, een handje toesteken tijdens de opendeurdag, drank en hapjes bereiden / serveren tijdens de proclamatieVoor de organisatie van grote activiteiten worden eventueel afzonderlijke werkgroepjes gevormd.
 3. Informeren
  Enkele keren per schooljaar verspreiden we via mail onze digitale nieuwsbrief Ouders@school.  Zo houden we andere ouders en geïnteresseerden op de hoogte van geplande activiteiten, aankopen die in overleg met de school gebeurd zijn met de opbrengsten van o.a. de wijnactie en brengen we – met de nodige foto’s – verslag uit over voorbije evenementen.

Zin om mee te doen?

 1. Leden
  Nieuwe leden zijn steeds welkom ! Om lid te worden volstaat het om in te gaan op de uitnodiging voor de eerste vergadering van het schooljaar, of contacteer ons via mail.
 2. Ondersteuning – helpende handen:
  Misschien heb je geen tijd om bij de ouderraad te komen, maar wil je bij activiteiten wel eens mee drank serveren, brochures uitdelen, … ?  Graag !  Laat het ons maar weten.Want denk eraan: de ouderraad is er voor en door de ouders!

Het team 2019-2020

Naam Functie Werkgroep Mama / papa van: Klas
1 Patrick Beauquesne Voorzitter
Afgevaardigde Schoolraad
Nieuwsbrief Anika Beauquesne
Ziv Beauquesne
3WE1
1A4
2 Lieke Hoppenbrouwers Ondervoorzitter OR Wijnactie
Familiedag
Eva Daelemans 5WE2
3 Erik Rombouts Secretaris Verkeer
Nieuwsbrief
Sofie Rombouts
Marieke Rombouts
4LAB
1AL1
4 Nancy Schroeyers Penningmeester OR Familiedag Nikki Kostense
5 Ineke Gulickx Afgevaardigde schoolraad Wijnactie
Familiedag
Janne De Vreese 5LWis
6 Kurt Thierens Afgevaardigde schoolraad Verkeer Ward Thierens
Klaas Thierens
Wannes Thierens
2MW5
4ECB1
5WW2
7 Gunter Lemmens Lid Kristof Lemmens 6EM1
8 Ann Rombouts Lid Verkeer
Nieuwsbrief
Victor Scheire
9 Joeri Vanhoegaerden Lid Wijnactie Raf Vanhoegaerden 5EW1
10 Cindy Wood Lid Wijnactie
Familiedag
Quiz
Yoran Stevens 5EM2
11 Sven Van Look Lid Quiz Thibau Van Look
12 Ann Verelst Lid Wijnactie
Familiedag
Nelson Pronker 4WE2
13 Nancy Van Poele Lid Quiz Niels Van den Berg
Lars Van den Berg
4WE2
2MW3
14 Veerle Adriaenssens Lid Verkeer Robbe Duval
Arne Duval
Joren Duval
5LWIS
4LaB
2La2
15 Sofie Avet Lid Eveline Horemans
16 Johan Pockelé Lid Jorben Pockelé 2LA2
17 Christel Janssens Lid Wijnactie Elle Hufkens
Cedric Hufkens
2AL1
1A3
18 Jens Horemans Lid Eveline Horemans 3WE2
19 Dirk De Peuter Lid Petra Wieningen 1AL1
20 Leslie Block Lid Jolien Wils 1A05
21 Stefan Kampers Lid Mathias Kampers 1AL3
22 Sylvie Famelaer Lid Line Adraenssen 1AL1
23 Evi Joos Lid Len Verschoren 1AL2
24 Anja Bosmans Lid Malena Vervoort 2AL2

 

Hét adres voor alle vragen, suggesties, … aan de ouderraad:
ouders@sintmichiel-schoten.be