St.-Michiel verlegt grenzen…

St.-Michiel verlegt grenzen…

Sint-Michiel verlegt grenzen is een breed domein: het gaat letterlijk over het verkennen van de wereld, in excursies en meerdaagse uitstappen, maar ook over activiteiten die de leerlingen in contact brengen met situaties die niet in de normale schoolcontext aan bod komen.

In elk jaar zijn er excursies, soms dichtbij en soms wat verder, in het kader van aardrijkskunde, geschiedenis of vakoverschrijdend.

In het derde jaar legt het project Oorlog en Vrede de link tussen verhalen die in de les Nederlands aan bod komen, met de historische realiteit van oorlogssituaties uit het verleden van onze grootouders als in de actuele situaties. Een bezoek aan het Fort van Breendonk maakt het verleden voelbaar.

De activiteiten rond het jaarthema en het project, die passen in de pastorale werking, hebben uiteraard ook een grensverleggend karakter: er wordt niet enkel een project financieel gesteund, er worden niet enkel activiteiten georganiseerd om het project op zich te leren kennen, er is telkens de kadering een een brede context.

In het vierde jaar gaan de leerlingen  voor drie dagen naar Trier: een afwisselende uitstap waar culturele en ontspannende activiteiten op het programma staan: onder andere een stevige wandeling in een mooi natuurgebied, een opdrachtenspel in het kader van het vak Duits, en een verkenning van de grote culturele en historische rijkdom van de compacte stad staat op het programma.

In het zesde jaar wordt een meerdaagse eindreis naar Berlijn georganiseerd: het orgelpunt van het laatste jaar en van het hele secundair. Berlijn is een hoofdstad die doordrongen is van geschiedenis en die zeer boeiende verhalen inhoudt vanuit een verder en een nabij verleden. Je kan er niet alleen de duidelijke DDR-architectuur herkennen, het litteken van de Berlijnse Muur, maar ook de bijzondere moderne gebouwen die na de hereniging van Duitsland zijn opgetrokken. Tijdens deze excursie spelen de activiteiten op alle aspecten van de stad in, terwijl er ruimte is voor ontspanning.

Een heel ander aspect van grenzen verleggen is het ontdekken van de waarde van het geld en het belang van het opmaken van een budget. Dat vindt concreet zijn vorm in de schuldpreventieweek die jaarlijks georganiseerd wordt. Gespreid over een aantal leerjaren doen alle leerlingen mee met activiteiten die hen ervan bewust maken hoe ze het kunnen vermijden dat ze schulden opbouwen, en wordt getracht hen de reflex aan te leren om budgetbewuste keuzes te maken. Naast de activiteiten die op school worden aangeboden, krijgen de leerlingen telkens ook een thuisopdracht mee. Deze schuldpreventieweek wordt georganiseerd in samenwerking met de ouderraad en het OCMW van Schoten.

Tot slot gaat het Sint-Michielscollege Schoten geregeld op zoek naar activiteiten in het kader van internationalisering: in de afgelopen jaren is de school betrokken geweest bij een hele reeks uitwisselingen en Europese Comeniusprojecten.