St.-Michiel leeft gezond…

St.-Michiel leeft gezond…

De aandacht die het Sint-Michielscollege Schoten besteedt aan het domein ‘…leeft gezond’ situeert zich voornamelijk op drie terreinen: milieuzorg, gezondheid en verkeersveiligheid.

Milieuzorg

Begin jaren 2000 werd op school de werkgroep SWAMP opgericht: de ‘Sint-Michiel Werkgroep voor Actieve Milieuprojecten’. Een groep leerlingen en leerkrachten zetten allerlei acties op het getouw om het bewustzijn bij iedereen te vergroten dat we ons allen moeten inzetten voor het behoud van een zuiver en aangenaam leefmilieu. Mede dankzij hun inzet behaalde de school enkele jaren later het logo ‘Groene School’.

Gezondheid

Niet alleen in de lessen L.O. is er aandacht voor de sportieve ontwikkeling van de jongeren, er zijn ook nog jaarlijkse sportdagen waar mogelijkheden worden aangeboden die niet kunnen in de gewone lessen. Voor sommige jaren zijn deze extra sportmomenten ingebed in een langere groepsvormende activiteit. Ook onder de middag worden geregeld extra sportieve activiteiten georganiseerd.

Afhankelijk van het jaar worden in bepaalde projecten accenten gelegd zoals activiteiten en sprekers die de leerlingen bewust maken van de gevaren van verslavende middelen.

Veilig verkeer

Een aangepast en vooral veilig gedrag in het verkeer is voor de jongeren fundamenteel belangrijk. Opnieuw zullen er gespreid over de verschillende leerjaren verscheidene acties plaatsvinden waarbij hieraan aandacht wordt besteed.

Hier speelt het verkeersplan van de school een grote rol. Deze tekst is opgesteld in samenwerking met de ouderraad, de leerlingenraad en de lokale politie en bevat allereerst een samenvatting van de richtlijnen aan voetgangers, fietsers en bromfietsers. Wij hopen dat de inhoud ook thuis nog even met de leerlingen besproken wordt, zodat iedereen ervan doordrongen wordt dat verkeersveiligheid een dagelijkse prioriteit wordt voor iedereen. Daarnaast bevat dit verkeersplan een zeer uitdrukkelijke vraag aan alle ouders die altijd of soms hun kinderen met de auto brengen, om het doodlopende deel van de Papenaardekenstraat niet in te rijden (tenzij de af te zetten leerling slecht te been zou zijn). Dit deel van de straat moet autoluw zijn, want vlak voor en na de schooluren rijden hier bijzonder veel fietsers. De Papenaardekenstraat is overigens ook een fietsstraat. In het verkeersplan worden in die zin enkele plaatsen gesuggereerd waar het afzetten en ophalen beter kan gebeuren.