St.-Michiel vormt groep…

St.-Michiel vormt groep…

Groepsvorming en participatie behoren tot onze schoolcultuur.

Naar school gaan is een groepsgebeuren en het leren omgaan met anderen en het vinden van zijn plaats in de groep is iets wat veel aandacht moet krijgen.

Daarom zijn er onthaal- en groepsvormende activiteiten die de eerstejaars zo snel mogelijk  thuis moeten laten voelen op school. Hierbij kan de leerlingen rekenen op de actieve steun van de peters en meters, derdegraadsleerlingen die zich vrijwillig inzetten voor de begeleiding van de eerstjaarsklassen.

Maar ook het tweede jaar verdient de nodige aandacht in een groepsvormende dag.

Bij de aanvang van de tweede graad trekken de leerlingen voor drie dagen op klasdagen naar zee: in allerlei spel- en gespreksactiviteiten komen ze dichter bij elkaar.

De vijfdejaars gaan onder begeleiding van hun klassenleraar op bezinning in de Abdij van Averbode. Deze oase van rust is de ideale plaats om even op adem te komen, om na te denken over zichzelf, hun toekomst en hun relaties met anderen. De leerlingen vinden niet alleen de activiteiten bijzonder interessant, maar ook het vertoeven in de sfeer van de abdij en de kennismaking met de mensen die er leven, is erg verrijkend.

Onze laatstejaars kennen mekaar al goed en zijn klaar om de veiligheid van de secundaire school te verlaten om uit te vliegen naar een hogeschool of universiteit, soms zelfs in het buitenland. Tijdens dat laatste jaar hebben nog een aantal activiteiten plaats die zij hun leven herinneren.

In februari vieren zij hun laatste 100 dagen in het secundair onderwijs,  een viering die bekend staat onder de naam van de “patroonheilige” van de zesdejaars: Chrysostomos. Op deze dag zien we raar uitgedoste zesdejaars verschijnen die de dag aanvatten met een stevig ontbijt. Nadien verkopen ze hot-dogs en pannenkoeken aan de jongere leerlingen. Het hoogtepunt van de dag is de show die zij brengen in de grote zaal. Het organiseren van deze activiteiten kan alleen maar als zij als een hecht team samenwerken.

Iets later heeft hun prombal plaats. Op dit feestelijk evenement zijn de laatstejaars stijlvol uitgedost en brengen zij niet alleen hun “date” mee, ook hun ouders en de leerkrachten nemen deel.

Het orgelpunt van de laatstejaarsleerlingen is de meerdaagse reis naar Berlijn.

Er zijn niet alleen groepsvormende activiteiten op Sint-Michiel Schoten voor de leerlingen.

De ouders worden actief bij het schoolgebeuren betrokken via de werking en de activiteiten van de ouderraad (DOORKLIKPUNT NAAR PAGINA)

Familiedag

Een van de belangrijkste manifestaties die de ouderraad en de school samen organiseren om alle mensen die betrokken zijn en een voeling hebben met de school samen te brengen is de familiedag. Met een gezellige brunch en allerlei activiteiten worden leerlingen, ouders, leerkrachten en sympathisanten samengebracht. Het is niet alleen een leuke dag, maar bovendien kunnen mensen elkaar in een heel andere sfeer ontmoeten, wat alleen maar bevorderlijk is voor het samenleven en het samenwerken.

Simivoc

De  school biedt avondcursussen aan voor geïnteresseerden van alle leeftijden uit de omgeving.