St.-Michiel vormt groep…

St.-Michiel vormt groep…

Groepsvorming en participatie vinden we erg belangrijk en behoren tot onze schoolcultuur.

Naar school gaan is immers een groepsgebeuren.  Het leren omgaan met anderen en het vinden van zijn plaats in de groep is iets wat daarom veel aandacht moet krijgen.

Om die reden zijn er onthaal- en groepsvormende activiteiten die de eerstejaars zo snel mogelijk  thuis moeten laten voelen op school. Hierbij kunnen de leerlingen rekenen op de actieve steun van de peters en meters, derdegraadsleerlingen die zich vrijwillig inzetten voor de begeleiding van de eerstjaarsklassen.

Bij de aanvang van de tweede graad trekken de leerlingen voor drie dagen op klasdagen naar zee: in allerlei spel- en gespreksactiviteiten komen ze als groep dichter bij elkaar.

De vijfdejaars gaan op hun beurt onder begeleiding van hun klassenleraar op bezinning in de Abdij van Averbode. Deze oase van rust is de ideale plaats om even op adem te komen, om na te denken over zichzelf, hun toekomst en hun relaties met anderen.

Onze laatstejaars kennen mekaar al erg goed en zijn klaar om uit te vliegen naar een hogeschool of universiteit, soms zelfs in het buitenland. Het laatste jaar willen we in schoonheid afsluiten.

In februari vieren zij hun laatste 100 dagen in het secundair onderwijs,  een viering die bekend staat onder de naam van de patroonheilige van de zesdejaars: Chrysostomos. Op deze dag zien we raar uitgedoste zesdejaars verschijnen die de dag aanvatten met een stevig ontbijt. Het hoogtepunt van de dag is de show die zij brengen in de grote zaal. Het organiseren van deze activiteiten kan alleen maar als zij als een hecht team samenwerken.

In maart vindt hun prombal plaats. Op dit feestelijk evenement zijn de laatstejaars stijlvol uitgedost en brengen zij niet alleen hun ‘plus-one’ mee, ook hun ouders en leerkrachten nemen deel.

Het orgelpunt van de laatstejaarsleerlingen is de meerdaagse reis naar Berlijn.

Er zijn niet alleen groepsvormende activiteiten op Sint-Michiel Schoten voor de leerlingen.

De ouders worden actief bij het schoolgebeuren betrokken via de werking en de activiteiten van de ouderraad (DOORKLIKPUNT NAAR PAGINA).

Familiedag

Een van de belangrijkste evenementen die de ouderraad en de school samen organiseren om alle mensen die betrokken zijn en een voeling hebben met de school samen te brengen is de familiedag. Tijdens een gezellige maaltijd en allerlei activiteiten voor jong en oud worden leerlingen, ouders, leerkrachten en sympathisanten samengebracht. Het is niet alleen een leuke dag, maar bovendien kunnen mensen elkaar eens in een heel andere sfeer op school ontmoeten.

Simivoc

De school biedt avondcursussen aan voor geïnteresseerden van alle leeftijden uit de omgeving.