KVO

KVO

Het Sint-Michielscollege Schoten behoort tot de KVO-scholengroep: Katholiek Vlaams Onderwijs.

www.kvo-scholen.be

De KVO-scholen hebben een traditie van kwaliteitsonderwijs en van katholieke en Vlaamse opvoeding. Zij willen centra  zijn van een degelijke intellectuele, sociale en religieuze vorming. Dat vindt zijn vorm in hetzelfde opvoedingsproject voor alle KVO-scholen.

Daarnaast werken de KVO-scholen nauw samen. Afvaardigingen van directie, zorgcoördinatoren en leerkrachten werken bijvoorbeeld samen aan een gemeenschappelijke zorgvisie en wisselen in geregeld overleg expertise uit. Ook rond pastorale werking bestaat een werkgroep Identiteit en Pastoraal die mensen samenbrengt om een eigentijdse en inspirerende meerwaarde te bieden.

Tot de KVO-scholengroep behoren:

 • De basisscholen
  • Sint-Ludgardis Basisschool Antwerpen
  • Sint-Ludgardis Basisschool Belpaire
  • Openluchtschool Sint-Ludgardis Brasschaat
  • Sint-Michielscollege Basisschool Brasschaat
  • Sint-Ludgardis Basisschool Merksem
  • Sint-Ludgardis Basisschool Campus-KVO Merksem
  • Openluchtschool Sint-Ludgardis Schilde
  • Openluchtschool Sint-Ludgardis Schoten
  • Campus Kajee Basisschool Schoten
  • Vrije Kleuterschool OLVI Pulhof
  • Vrije Lager School OLVI Pulhof
  • Basisschool Triangel Vlimmeren
 • Het internaat voor basis en secundair
  • Campus Kajee Schoten
 • De secundaire scholen
  • Maris Stella Instituut Malle
  • Sint-Ludgardisschool Antwerpen
  • Sint-Ludgardisschool Merksem
  • Sint-Michielscollege Brasschaat
  • Sint-Michielscollege Schoten
  • OLV Pulhof Schoten
  • BuSO ’t Lommert Schoten