2de graad

2de graad

In het derde jaar kies je voor een ASO-studierichting die bij je interesses aansluit. We bieden vijf studierichtingen aan die je voorbereiden op een succesvolle toekomst.

  1. Economische wetenschappen
   Je spitst de oren bij begrippen als ondernemen, investeren en marketing? Dan is economie jouw ding. Deze studie staat heel dicht bij je leefwereld. Tegelijk leg je een sterke basis voor wiskunde en heb je nog een inhoudelijk stevig pakket moderne talen.
  2. Latijn
   Je bent gebeten door geschiedenis en wild van taal. Met Latijn duik je in de cultuur van de klassieke oudheid en krijg je andere talen vlot onder de knie. Zelfs wetenschappelijke studies blijven voor jou een optie.
  3. Natuurwetenschappen
   Wiskunde, biologie, chemie en fysica zijn je ding. Naast praktische proeven in het labo, blijft je basis breed en zo leg je een stevige basis voor heel wat keuzemogelijkheden nadien ook door het pakket vreemde talen.
  4. Moderne talen (NIEUW in 3de jaar)
   Je denkt aan een richting met “moderne talen” in de 3de graad omdat een sterke talenkennis altijd een troef is.
   In functie van je vervolgrichting kan je kiezen tussen een versterking met het vak economie of versterking van wetenschappen.
  5. Humane wetenschappen (NIEUW in 3de jaar)
   Je bent geïnteresseerd in de mens als persoon, in de samenleving en in cultuur. Deze sterke ASO-richting biedt vakken aan als kunstbeschouwing, filosofie en sociologie-psychologie. Tegelijkertijd heb je nog een inhoudelijk stevig pakket Frans en Engels.

De lessentabel die je hieronder vindt, geldt in het schooljaar 2021-2022 voor het 3de jaar. Daaronder kun je de lessentabel vinden voor het 4de jaar.
 
Lessentabel 3de jaar 2021-2022

 

Econo-
mische

weten- schappen

(ECW)

Latijn

(LAT)

Natuur-
weten- schappen

(NTW)

Moderne talen Moderne talen Humane weten- schappen

(HUW)

versterking wetensch.

(MTW)

versterking economie

(MTE)

3de  4de  3de  4de 3de 4de 3de 4de 3de 4de 3de  4de 
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aardrijksk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biologie 2 2 2 2 2 1 2

2

Chemie 2 2 2 2 1 2 2 2
Fysica 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
Duits

 

2   1   2   2   2   1
Engels 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2
Frans 4 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4
Geschied. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
L.O. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4
Wiskunde 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
Artistieke vorming 1   1   1   1   1   1  
Mens & Sam.

 

1   1   1   1   1  

 

ICT 1 1 1 1   1   1  
Latijn     5 5                
Economie 4 4   1   1     2 2

 

 
Communi.- wetensch.

 

          1 2 1 2    
Kunst- besch.

 

                  1 2
Filosofie            

 

      1 2
Sociolog. &Psych.                  

 

3 3
STEM    

 

  1              
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

 
Lessentabel 4de jaar 2021-2022

  Economie A Economie B Latijn A Latijn B Wetenschappen
3de j 4de j 3de j 4de j 3de j 4de j 3de j 4de j 3de j 4de j
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aardrijksunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biologie 2   2   2   2   2 2
Chemie   2   2   2   2 2 2
Fysica 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Duits   2   2   2   1   2
Engels 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Frans 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
L.O. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Wiskunde 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5
M.O.   1               1
P.O. 1               1  
Informatica 2   2   2   2   2  
Latijn         5 5 5 5    
Economie 4 4 4 4            
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32