St.-Michiel inspireert…

St.-Michiel inspireert…

De school biedt kansen aan de leerlingen om kennis te maken met cultuur en om zelf creatief te zijn.

Niet alleen binnen de vakken muzikale opvoeding, plastische opvoeding en esthetica komen onze leerlingen in contact met kunst en cultuur: er gebeurt – gespreid over de zes leerjaren – heel wat!

Toneelactiviteiten staat jaarlijks op het programma: weliswaar niet altijd als kunstvorm op zich, maar vaak als medium om iets op een manier voor te stellen zodat de leerlingen zich makkelijk kunnen inleven: een toneelvoorstelling over pesten, in het kader van  de schuldpreventie, rond verkeersopvoeding en noem maar op. Van toneel gesproken: de leerlingen van de derde graad krijgen de kans om zelf op de planken te staan is het tweejaarlijkse toneelproject. Het leerlingentoneel van het Sint-Michielscollege Schoten is geen kleine organisatie en kende in de afgelopen decennia heel wat onvergetelijke hoogtepunten. Leerlingen kunnen die aan het project deelnemen, kunnen hun sterktes uitspelen door een hoofd- of een bijrol te vertolken of door te helpen met de vele andere taken die moeten uitgevoerd worden bij een toneelproductie. Maar het is ook een uitstekende gelegenheid om onvermoede talenten te ontwikkelen of om je persoonlijke grenzen te verleggen. Menig schuchtere persoon ontpopte zich op de planken tot een gedreven acteur of actrice.

De jaarlijkse gedichtendag laten we op Sint-Michiel niet zo maar voorbijgaan. Ieder jaar ontdekken de mensen die zich hier bijzonder toe aangetrokken voelen, wel een of andere opvallende activiteit om poëzie naar de leerlingen te brengen of om leerlingen te stimuleren om zelf creatief met woorden aan de slag te gaan. Soms hangt de gang met de lockers vol met gedichten, soms komen de leerlingen ’s ochtends binnen terwijl er in de gang een gelegenheidskoor staat, soms zijn er onverwachte gebeurtenissen tijdens de middagpauze.

Als je dan denkt dat “inspireren” en “cultuur” alleen maar met taal en kunst te maken hebben, dan ben je verkeerd, want de jaarlijkse PI-dag laat men op Sint-Michiel ook niet zo maar voorbijgaan. Op 14 maart.  Deze dag wordt wereldwijd op verschillende manieren gevierd en dan voorzien de leerkrachten wiskunde ook activiteiten om stil te staan bij de rol die deze wiskundige constante in de wereld speelt.

Leesbevordering is iets waar het Sint-Michielscollege Schoten altijd heel sterk in is geweest. Gedurende bepaalde middagen is de schoolbibliotheek geopend en worden leerlingen uitgenodigd om nieuwe boeken te ontdekken.  Ieder jaar krijgt het eerste jaar bezoek van jeugdauteur Guy Didelez die vertelt over en uit zijn boeken: een totaalervaring die de leerlingen niet alleen inzicht geeft in het onstaansproces van een boek, de inspiraties van een auteur en de wijze waarop thema’s uit de realiteit verwerkt worden, het is bovendien een heel aangename en inspirerende vertelactiviteit.

Daarnaast worden er genoeg kansen  gegrepen om leerlingen in contact te brengen met films die een meerwaarde bieden, met muziek, en met beeldende kunst. Tijdens excursies, zeker de meerdaagse, staat altijd een museumbezoek op het programma.