St.-Michiel inspireert…

St.-Michiel inspireert…

De school biedt kansen aan de leerlingen om kennis te maken met cultuur en om zelf creatief te zijn.

Niet alleen binnen de vakken muziek, beeld, artistieke vorming en esthetica komen onze leerlingen in contact met kunst en cultuur: er gebeurt – gespreid over de zes leerjaren – heel wat!

Toneelactiviteiten staan jaarlijks op het programma: weliswaar niet altijd als kunstvorm op zich, maar vaak als medium om iets op een manier voor te stellen zodat de leerlingen zich makkelijk kunnen inleven: een toneelvoorstelling over pesten, in het kader van de schuldpreventie, rond verkeersopvoeding en noem maar op.

De jaarlijkse gedichtendag laten we op Sint-Michiel niet zomaar voorbijgaan. Ieder jaar ontdekken de mensen die zich hier bijzonder toe aangetrokken voelen, wel een of andere opvallende activiteit om poëzie naar de leerlingen te brengen of om leerlingen te stimuleren om zelf creatief met woorden aan de slag te gaan. Soms hangt de centrale gang vol met gedichten, soms komen de leerlingen ’s ochtends binnen terwijl er in de gang een gelegenheidskoor staat, soms zijn er onverwachte gebeurtenissen tijdens de middagpauze,…

Als je dan denkt dat “inspireren” en “cultuur” alleen maar met taal en kunst te maken hebben, dan ben je verkeerd, want de jaarlijkse PI-dag op 14 maart laat men op Sint-Michiel ook niet zomaar voorbijgaan. Deze dag wordt wereldwijd op verschillende manieren gevierd en dan voorzien de leerkrachten wiskunde ook activiteiten om stil te staan bij de rol die deze wiskundige constante in de wereld speelt.

Leesbevordering is iets waar het Sint-Michielscollege Schoten altijd heel sterk in is geweest. Gedurende bepaalde middagen is de bescheiden schoolbibliotheek geopend en worden leerlingen uitgenodigd om nieuwe boeken te ontdekken.  Ieder jaar krijgt het eerste jaar bezoek van jeugdauteur Guy Didelez die vertelt over en uit zijn boeken: een totaalervaring die de leerlingen niet alleen inzicht geeft in het ontstaansproces van een boek, de inspiraties van een auteur en de wijze waarop thema’s uit de realiteit verwerkt worden, het is bovendien een heel aangename en inspirerende vertelactiviteit.

Daarnaast worden er genoeg kansen gegrepen om leerlingen in contact te brengen met films die een meerwaarde bieden, met muziek en met beeldende kunst. Tijdens excursies, zeker de meerdaagse, staat altijd een museumbezoek op het programma.