Inschrijvingen en infomomenten schooljaar 2024-2025

Inschrijvingen en infomomenten schooljaar 2024-2025

Online infoavond

Op donderdag 1 februari 2024 organiseren we om 19 uur een online infoavond voor ouders van kandidaat-eerstejaars. Tijdens deze infoavond stellen we de werking van de school voor en zoomen daarbij in op het 1ste jaar.

Om praktische redenen is het nodig om u hiervoor vooraf in te schrijven. Zo kunnen we u tijdig de link bezorgen. Inschrijven kan tot en met maandag 29 januari 18 uur.

Openschooldag

Maak kennis met onze school op zondag 10 maart van 13 tot 17 uur. We bieden onder andere kennismakingsgesprekken met kandidaat-eerstejaars en hun ouder(s), rondleidingen en infolesjes Latijn aan. Inschrijven voor de kennismakingsgesprekken kan vanaf half februari via deze website. Voor de infolesjes Latijn hoef je op voorhand niet in te schrijven.

Tijdens de openschooldag werd er een taalquiz voorzien. De oplossingen kan je vinden onder deze link.

Inschrijvingen schooljaar 2024-2025

Inschrijven voor het 1ste jaar gebeurt via een aanmeldprocedure. Meer info vindt u binnenkort op de website van de school of via https://brasschaat-schoten-so.aanmelden.in.

Inschrijvingen van het 2de tot het 6de jaar vinden plaats op vrijdag 28 juni van 13 tot 17 uur. We werken hiervoor op afspraak. Vanaf maandag 3 juni kan u bellen om een afspraak te maken.

Lockers

Lockers

Wil je dit schooljaar graag een locker huren? Via de link hieronder kan je er één reserveren. Nadat je jouw gegevens hebt ingevuld, kan je op het leerlingensecretariaat je sleutels ophalen. Let wel: registratie via de link geeft geen garantie dat er nog voldoende lockers in voorraad zijn. De kans bestaat dus dat jouw naam op een wachtlijst komt. Op het leerlingensecretariaat kijken we graag na of er nog voldoende lockers zijn.

https://forms.gle/G2yKLTMBGK22bxEu6

Familiedag 2022

Familiedag 2022

We nodigen al onze leerlingen, hun ouders, grootouders en vrienden van harte uit op de familiedag ‘Sint-Michiel houdt je warm’. We steken onze school die dag in een mooi herfstkleedje en willen er graag samen een gezellige avond van maken! Inschrijven kan je doen door te klikken op de afbeelding hierboven of via volgende link.

Feestelijke oud-leerlingenbijeenkomst Sint-Michielscollege op vrijdag 18 november 2022

Feestelijke oud-leerlingenbijeenkomst Sint-Michielscollege op vrijdag 18 november 2022

Traditiegetrouw worden alle oud-leerlingen die 5, 10, 20, 30, 40, 50 of 60 jaar geleden aan het Sint-Michielscollege afstudeerden, uitgenodigd op een oud-leerlingenavond. Dit jaar zal het echter een bijzondere editie worden. Door de coronagolven die ons land overspoelden, zijn er maar liefst drie keer zoveel genodigden! Lees hier verder…

DIGITALE KENNISMAKING MET DE SCHOOL

DIGITALE KENNISMAKING MET DE SCHOOL

Alle digitale informatie hebben we voor u hier bij mekaar geplaatst. Zo kan u, als ouder of kandidaat-leerling, makkelijk van het ene naar het andere filmpje overschakelen.

In de eerste 2 filmpjes zijn onze leerlingen aan het woord: ze brengen een boeiende getuigenis of leiden u als volleerde vloggers rond in de school zodat u kan proeven van een lesdag op Sint-Michiel.

De 9 volgende filmpjes zijn korte infolesjes waarin u met de leerkrachten en begeleiders kan kennismaken. Zij lichten kort hun werking toe.

Tot slot kan u ook nog een lesje Latijn volgen gevolgd door een quiz!

Veel kijk- en luisterplezier!

Het Sint-Michielsteam

 

6 boeiende getuigenissen van Sint-Michielers.
Wij zorgen voor jou!
Respect voor ieders eigenheid.
Grenzen verleggen tijdens de wiskundeles!
Proeven van een lesdag op Sint-Michiel?
Stem – en taalprojecten
Klinkt als muziek in de oren!
Le français?
Pas de problème!
Jouw klassenleraar of mentor helpt je verder!
Altijd in de stemming!
Het leven zoals het is op het leerlingensecretariaat.
Infolesje Latijn met quiz!
Maak kennis met de school via dit filmpje!

Maak kennis met de school via dit filmpje!

Enkele leerlingen van het eerste tot het zesde jaar kregen de vraag om de school voor te stellen en te vertellen waarom kandidaat-leerlingen de keuze voor het Sint-Michielscollege Schoten zouden moeten maken.

Wij laten hen in dit filmpje graag aan het woord!

START VAN BIJZONDER SCHOOLJAAR

START VAN BIJZONDER SCHOOLJAAR

Net zoals het vorige schooljaar ongewoon was, wordt ook het schooljaar 2020-2021 geen schooljaar als een ander.

De pandemiescenario’s zorgen ervoor dat alle leerkrachten en personeelsleden een mondmasker dragen, afstand houden, sterk letten op handhygiëne en waarbij de lokalen zeer goed geventileerd worden. We proberen er allemaal samen voor te zorgen dat we het veilig houden. Het spreekt voor zich dat dit voor niemand prettig is en dat iedereen heel graag naar een normale situatie zou willen terugkeren, maar alle Sint-Michielers doen hun best zonder morren omdat we allemaal weten hoe belangrijk het is.

Ook niet prettig is de regel dat voorlopig alle excursies uitgesloten zijn en dat er geen manifestaties op school mogelijk zijn. Zo zal bijvoorbeeld de traditionele Familiedag van november en de oud-leerlingenreünie niet kunnen plaatshebben.

Andere activiteiten worden drastisch aangepast.

De traditionele infoavond waarbij de ouders verwelkomd werden bij het begin van het schooljaar werd vervangen door een digitale verwelkoming door de directie en door ingesproken powerpoint die via Smartschool ter beschikking staan voor de ouders. Voor wie het welkomsfilmpje nog even wil bekijken, is dit de link:

Op vrijdag 25 september had de traditionele Sint-Michielsviering plaats. In normale omstandigheden verplaatsen we ons dan in een tiental bussen naar Wilrijk om in de Pius X-kerk met de hele school de start van het schooljaar te vieren en het jaarthema te lanceren. Dat was uiteraard dit jaar onmogelijk. Daarom werd de viering dit jaar op school gehouden, met slechts drie klassenbubbels op veilig afstand van elkaar. De andere leerlingen konden de viering in de namiddag op scherm bekijken of volgden eventueel de live-stream. Met Hoogwaardig Heer Abt Marc Fierens, E.P. Rony Keustermans en E.H. Guy Mennen als voorgangers werd een woorddienst gehouden waarbij ons jaarthema “Doe Lief!” voorgesteld werd.

Op maandag 5 oktober heeft ook de jaarlijkse fluodag van de ouderraad plaats, waarbij aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid in het verkeer en alle eerstejaars spaakreflectoren aangeboden krijgen. In combinatie met de fluo-rugzakhoezen vallen de fietsende Sint-Michielers dus goed op in het verkeer.

Ander nieuws van de school is de gestage voortgang van de bouw van onze nieuwe F-blok (geplande afwerking tegen de jaarwisseling) en de vernieuwing van de gevel van de D-blok, waardoor onze school een kleurrijke uitstraling krijgt aangepast aan de omgeving.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png
Overlijden van meneer Wieërs

Overlijden van meneer Wieërs

Met dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van bijzonder droevig nieuws.

Op zaterdag 18 juli 2020 is Jan Wieërs, leerkracht Nederlands en godsdienst aan het Sint-Michielscollege Schoten, na een slepende ziekte overleden.

Meneer Wieërs zullen wij ons altijd blijven herinneren als een enthousiaste en bevlogen leerkracht. Hij was een betrokken klassenleraar die zorg droeg voor elk van zijn leerlingen. Als gedreven leerkracht gaf meneer Wieërs niet alleen schoolse kennis mee: zijn lessen Nederlands en godsdienst waren altijd doorweven met eigen visies, inzichten en ervaringen. Vol vuur en overtuiging kon hij tijdens de lessen godsdienst onthullen wie God was.

Het Sint-Michielscollege verliest hierbij één van zijn beste krachten, een erg gewaardeerde collega en vriend.

We leven mee met zijn echtgenote en zijn kinderen en wensen hen veel sterkte, moed en kracht toe.

Digitaal condoleren kan via www.michaeldeleu.be.

Met een gedicht, geschreven door Jan Wieërs zelf, zullen we blijvend zijn naam koesteren in ons hart.

Vriendelijke groet

Het rouwteam en het directieteam