De 7 domeinen

De 7 domeinen

Onze school wil met de leerlingen meer doen dan hen enkel maar kennis en vaardigheden bijbrengen. Het spreekt van zelf dat dit een basisopdracht is van elke school, maar er is nog zoveel meer.

Dat is altijd al het geval geweest: het Sint-Michielscollege Schoten is steeds een school geweest die bruist van het leven: uitstappen, toneelvoorstellingen, projecten, extra activiteiten, groepsvormende momenten, bezinningen, voordrachten, … te veel om op te noemen.

Al deze zaken hebben een grote waarde en zijn niet enkel extraatjes om het allemaal wat aangenamer te maken. Om duidelijk te maken dat alles zijn belang had en letterlijk zijn plaats had in de aanpak van de school, werd een model ontworpen dat wij noemen “de 7 domeinen” en wat de vormgeving is van de schoolcultuur.

Het model is gebaseerd op de theorie van de meervoudige intelligenties. Het is de taak van een school  om de jongeren sterker te maken op vele gebieden, niet alleen op de traditionele mathematische en taalkundige intelligentie. Versterking van de kracht van jongeren om te werken in groep, om te leren omgaan met zichzelf, om kunst en cultuur te leren kennen, om een waardevormende dimensie te ontdekken, om gezond te willen leven, om hun grenzen te verleggen: het is allemaal nodig en belangrijk.

Het schema van de 7 domeinen komt op heel wat plaatsen op de school terug. Onze baseline: “Samen werken aan morgen” bevat kort samengevat al deze domeinen: “werken” is uiteraard verbonden aan “Sint-Michiel leert”, terwijl “samen” direct verbonden is met ‘Sint-Michiel begeleidt” en “Sint-Michiel vormt groep”. De andere vier domeinen zijn gelinkt met “aan morgen” omdat ze alle vier slaan op belangrijke vaardigheden die we de leerlingen voor de toekomst willen meegeven.

De zeven domeinen zijn ook her en der terug te vinden op school: in een grote banner op de speelplaats, in staakworden op het plafond van de refter, enzovoort.