De 7 domeinen

De 7 domeinen

Onze school wil met de leerlingen meer doen dan hen enkel maar kennis en vaardigheden bijbrengen. Het spreekt vanzelf dat dit een basisopdracht is van elke school, maar er is nog zoveel meer.

Het Sint-Michielscollege Schoten is altijd al een bruisende school geweest: uitstappen, toneelvoorstellingen, projecten, extra activiteiten, groepsvormende en bezinningsmomenten, voordrachten,… te veel om op te noemen.

Al deze zaken hebben een grote meerwaarde en zijn niet enkel extraatjes om het schoolleven wat aangenamer te maken. Om duidelijk te maken dat alles zijn belang heeft in de aanpak van de school, hebben we een model ontworpen dat wij ‘de 7 domeinen’ noemen. Deze 7 domeinen staan symbool voor onze schoolcultuur.

Het model is geïnspireerd op de theorie van de meervoudige intelligentie. Het is de taak van een school om de jongeren sterker te maken op vele gebieden, niet alleen op de traditionele mathematische en taalkundige intelligentie. Versterking van de kracht van jongeren om te samen te werken en samen te leven in groep, om te leren omgaan met zichzelf, om kunst en cultuur te leren kennen en waarderen, om gezond te willen leven, om hun grenzen te verleggen,… het is allemaal nodig en belangrijk.

Het schema van de 7 domeinen komt op heel wat plaatsen op de school terug. Onze baseline “Samen werken aan morgen” bevat kort samengevat al deze domeinen: “werken” is uiteraard verbonden aan “Sint-Michiel leert”, terwijl “samen” direct verbonden is met ‘Sint-Michiel begeleidt” en “Sint-Michiel vormt groep”. De vier overige domeinen zijn gelinkt met “aan morgen” omdat ze alle vier slaan op belangrijke vaardigheden die we de leerlingen voor de toekomst willen meegeven.

De zeven domeinen zijn ook her en der terug te vinden op school: op een grote banner op de speelplaats, in steekwoorden op het plafond van een centrale binnenruimte,…