SIMIVOC

SIMIVOC

SIMIVOC staat voor Sint-Michiel Vormingscentrum en is de naam voor het cursusaanbod dat we na de schooluren organiseren voor geïnteresseerden uit de lokale omgeving, zowel voor volwassenen als jongeren

De cursussen kunnen een meerwaarde kunnen bieden op intellectueel, cultureel of persoonlijk vlak.

De onderwerpen zijn  soms ernstig, soms gewoon leuk en meestal beide. Ons motto is echter altijd: “Omdat leren prettig is.”

De meeste cursussen zijn kortlopend.

We voorzien drie onderdelen. In SIMIVOC Educatief horen cursussen thuis die zich richten op iedere leeftijdsgroep, maar wellicht eerder op volwassenen.

Terwijl hier alle onderwerpen thuishoren, richt SIMIVOC Culinair zich eerder op ‘smaakvolle’ onderwerpen en is genieten naast  leren de doelstelling.

Bij het deel SIMIVOC Jeugd organiseren we cursussen specifiek voor kinderen of jongeren.

Voor meer info (link brochure) en inschrijvingen:

www.simivoc.com