Welkom!

Welkom!

Beste ouder
Beste leerling

We zijn ons bewust van de moeilijke overstap van de basisschool naar het secundair of de verandering van school. Samen met ons lerarenteam proberen we de drempel te verlagen. Heel het schooljaar werken we met gedreven klassenleraars  en -mentoren en coklassenleraars, die leerlingenbegeleiding hoog in hun vaandel dragen. De graadcoördinatoren van de drie respectievelijke graden, de zorgcoördinatoren, studiecoaches en taalcoach staan borg voor opvang en ondersteuning daar waar nodig is.

Het is vanzelfsprekend dat we u als ouder, fel betrekken bij de schoolloopbaan van uw zoon/dochter. We houden eraan om u daarom regelmatig in de school uit te nodigen om de vorderingen van uw oogappel op te volgen en te bespreken.

Daarnaast zijn er heel wat nevenactiviteiten, georganiseerd door een hardwerkende ouderraad, waar we elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten. Dan merkt u dat samenwerking en communicatie geen holle begrippen zijn in ons college.

VAN HARTE WELKOM!

W. De Smedt, J. Schelfaut en K. Wuyts
Directieteam