Welkom!

Welkom!

Beste ouders
Beste leerling

We zijn ons bewust van de moeilijke overstap van de basisschool naar het secundair of de verandering van school. Samen met ons lerarenkorps proberen we de drempel te verlagen. Heel het schooljaar werken we met gedreven klassenleraars  en co-klassenleraars, die leerlingenbegeleiding hoog in hun vaandel hebben staan. De graadcoördinatoren van de drie respectievelijke graden en de studiecoaches staan borg voor opvang en ondersteuning daar waar nodig is.

Het is vanzelfsprekend dat we u, ouders, fel betrekken bij het opvoedingsproject van uw zoon/dochter tot jongvolwassene. We houden eraan om u regelmatig in de school uit te nodigen om de vorderingen van uw oogappel op te volgen.

Daarnaast zijn er heel wat nevenactiviteiten, georganiseerd door een hardwerkende ouderraad, waar we elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten. Dan merkt u dat samenwerking en communicatie geen holle begrippen zijn in ons college.

VAN HARTE WELKOM!!!

Mevr. K. Wuyts
Dhr. J. Bastiaenssens
Directieteam