Welkom!

Welkom!

Beste ouder

Beste leerling

We zijn ons bewust van de uitdagende overstap van de vertrouwde basisschool naar het secundair of bij een verandering van school. Samen met onze leerkrachten en medewerkers proberen we de drempel te verlagen. Heel het schooljaar werken we met gedreven klassenleraars  en -mentoren en coklassenleraars. Zij dragen leerlingenbegeleiding hoog in hun vaandel. De graadcoördinatoren van de drie respectievelijke graden, de zorgcoördinatoren, de studiecoaches en de taalcoach staan mee borg voor opvang en ondersteuning.

Het is vanzelfsprekend dat we u als ouder, fel betrekken bij de schoolloopbaan van uw dochter/zoon. We houden eraan om u daarom regelmatig in de school uit te nodigen om de vorderingen van uw oogappel op te volgen en te bespreken.

Daarnaast zijn er heel wat nevenactiviteiten, mee georganiseerd door een hardwerkende ouderraad, waar we elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten. Dan merkt u dat samenwerking en communicatie geen holle begrippen zijn in ons college.

VAN HARTE WELKOM!

Wouter De Smedt, Johan Schelfaut en Karin Wuyts
Directieteam