Zorgcel

Zorgcel

Leerlingen komen naar school om te leren en om zich verder te ontplooien. Daarnaast draagt het aanreiken van een waardenkader bij tot een evenwichtige ontwikkeling van de persoonlijkheid van de leerlingen.

Op onze school dragen we graag zorg voor al onze leerlingen. Zorg op onze school heeft steeds betrekking op de domeinen leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch, sociaal en fysiek welbevinden van de leerlingen en maakt integraal deel uit van onze dagelijkse werking.

Klassenleraars, vakleerkrachten en ondersteunend personeel doen de eerstelijnszorg.

Wanneer leerlingen grotere zorgvragen hebben op vlak van één van deze domeinen, kan de zorgcel hulp bieden. De zorgcel wordt gevormd door directie, zorgcoördinator, graadcoördinatoren, studiecoaches en leden van het multidisciplinaire CLB-team en komt wekelijks samen. Via een oplossings- en handelingsgerichte aanpak bieden we in alle discretie een antwoord op deze vragen.