St.-Michiel bezielt…

St.-Michiel bezielt…

Vanuit onze missie en ons opvoedingsproject die gebaseerd is op een Christelijke inspiratie, wil de school, vertrekkend vanuit respect voor alle levensvisies, kansen bieden om de leerlingen waarden mee te geven als liefde en waarachtigheid, rechtvaardigheid, vrede, vergeving en solidariteit. Deze waarden trachten we zichtbaar te maken in het schoolgebeuren van elke dag.

De school heeft een actief pastoraal team dat bestaat uit leerkrachten en ondersteunend personeel met een heel verscheiden achtergrond:  wat hen bindt is een groot enthousiasme om aan de leerlingen activiteiten aan te bieden met een grote meerwaarde

Elk jaar werken we binnen een jaarthema dat de werkgroep  pastoraal heeft uitgewerkt: een krachtige slogan die tijdens het schooljaar geregeld terugkeert.

In september vieren we de start van het nieuwe schooljaar met een unieke startviering waar de hele school samenkomt. Het belang van deze Sint-Michielsviering is groot: niet alleen is dit een gebeuren waar iedereen echt voelt deel uit te maken van een gemeenschap. In groep vertrekken we van Schoten met bussen onder begeleiding van de politie naar een grote kerk in Wilrijk, waar alle leerlingen respectvol meedoen aan de viering. Er zijn getuigenissen die het belang van het gekozen jaarthema onderstrepen, dat tijdens deze viering wordt voorgesteld. Daarnaast wordt er teruggeblikt op het jaarthema van het voorbije jaar en worden de resultaten van jaarproject voorgesteld, waarna het nieuwe project al ingeleid wordt.

Het vastenproject werkt steeds rond een project in de 3de of de 4de wereld dat we goed kennen: soms dragen oud-leerlingen een voorstel aan van een project dat ze hebben leren kennen en waarvan ze weten dat het goed werk levert. Meestal gaat het over kleinschalige projecten, wat het belangrijke gevolg heeft dat de actie van de school en de opbrengst van de actviteiten die we errond ontplooien wel degelijk ter plaatse het verschil maakt. Op die manier ziet iedereen dat onze acties echt iets hebben kunne betekenen voor mensen die in nood verkeren.

Er zijn nog klasbezinningen voor het rapport van Kerstmis en voor de paasvakantie is er steeds een indrukwekkende paasbezinning, uitgewerkt door de werkgroep pastoraal.

Elk  jaar organiseert de pastorale werkgroep rond half oktober de schrijf-ze-VRIJdag binnen onze school. Hierbij sluit ze  zich aan bij de campagne van Amnesty International, een organisatie die de naleving van alle mensenrechten nastreeft. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is daarbij hun leidraad. De leerlingen krijgen tijdens de lessen extra informatie over het thema van de actie. Op de actiedag zelf staat de speelplaats vol tafels, klinkt er aanmoedigende muziek uit de boxen en zetten leerlingen en leerkrachten die zich vrijwillig aanmelden aan het schrijven. Een modelbrief wordt overgeschreven en gepost op kosten van de deelnemer. Als bedanking voor het engagement krijgen de ‘schrijvers’ nog een kleine attentie. Dit alles resulteert hierin dat ons college steeds honderden brieven  verstuurt.