BASO-samenwerking

BASO-samenwerking

De BASO-groep bestaat al meer dan 10 jaar. Gezien ons college geen basisschool heeft, is het van groot belang om contact te houden met de regionaal verbonden basisscholen alsook met de KVO-basisscholen.

Op het BASO-overleg mogen we zowel directies van het secundair (regionaal verbonden secundaire scholen + KVO-scholen) als  van de basisscholen (regionaal verbonden basisscholen + KVO-scholen) verwelkomen. Daarnaast vormen   de leerkrachten (3de graad basisonderwijs en 1ste graad secundair onderwijs), graadcoördinatoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren een  onontbeerlijke schakel in de werking.

3 keer per jaar organiseren we een bijeenkomst met telkens hetzelfde hoofddoel: werken aan een vlotte overgang van de  basisschool naar het secundair. Dit kan alleen maar door op regelmatige basis te overleggen en informatie uit te wisselen tussen basisscholen en secundaire scholen.

De thema’s die in de BASO-werking aan bod komen, worden uitgewerkt door een werkgroep. Zo werd er de laatste 6 sessies gewerkt rond het thema ‘Zorg voor onze leerlingen’: het is immers van groot belang dat elke leerling die vanuit de basisschool komt, met de grootste zorg in het secundair wordt opgevangen.

Om de zorgovergang zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt er met de BASO-groep dit jaar ingezet op de brede basiszorg.