3de graad

3de graad

In het vijfde jaar verfijn je je keuzes op basis van je interesses en talenten. De richtingen zijn domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen binnen het ASO en staan borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs. Het zijn sterk theoretische richtingen die een brede algemene en een specifieke vorming combineren.

Economie – moderne talen

Je bent geïnteresseerd in actualiteit en wil begrijpen hoe onze economie werkt. Je bent cijfervaardig, kritisch en taalvaardig. Daarnaast heb je een talenknobbel, ben je geïnteresseerd in Nederlandse en anderstalige literatuur en vind je het boeiend om na te denken over taalkunde en taalkundige fenomenen.

Economie – wiskunde

Je bent geïnteresseerd in actualiteit en wil begrijpen hoe onze economie werkt. Je bent cijfervaardig, kritisch en taalvaardig. Je bent goed in abstract denken en wiskundig redeneren en ziet een uitdaging in complexe wiskundige problemen.

Humane wetenschappen

Je kiest voor deze richting omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met wetenschappelijke benaderingen van mens en maatschappij. Je baseert je op wetenschappelijke inzichten uit de psychologie, sociologie, filosofie, enz. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie en statistiek.

Latijn-moderne talen

Je hebt een talenknobbel en bent geïnteresseerd in Nederlandse, anderstalige en klassieke literatuur. Je vindt het boeiend om te na te denken over taalkunde en taalkundige fenomenen.

Latijn-wiskunde

Je hebt naast een interesse voor klassieke talen en literatuur ook een sterke interesse in wiskunde. Je bent goed in abstract denken en wiskundig redeneren en ziet een uitdaging in complexe wiskundige problemen.

Latijn-wetenschappen

Je bent geïnteresseerd in klassieke talen en literatuur. Daarnaast wil je nog een stevige basis wiskunde en heb je een sterke interesse voor wetenschappen. Je trekt graag het labo in om zelf dingen te onderzoeken en wil het mechanisme achter de schermen begrijpen.

Moderne talen – wetenschappen

Je hebt een talenknobbel, bent geïnteresseerd in Nederlandse en anderstalige literatuur en vindt het boeiend om te na te denken na te denken over taalkunde en taalkundige fenomenen. Daarnaast wil je nog een stevige basis wiskunde en heb je een sterke interesse voor wetenschappen. Je trekt graag het labo in om zelf dingen te onderzoeken en wil het mechanisme achter de schermen begrijpen.

Wetenschappen – wiskunde

Je hebt een sterke interesse voor wetenschappen en trekt daarvoor ook graag het labo in om zelf dingen te onderzoeken en wil het mechanisme achter de schermen begrijpen. Je bent goed in abstract denken en wiskundig redeneren en ziet een uitdaging in complexe wiskundige problemen.

Lessentabellen

De lessentabellen kun je vinden onder volgende link.