3de graad

3de graad

In het vijfde jaar verfijn je je keuzes op basis van je interesses en mogelijkheden. Het blijven ASO-richtingen met veel mogelijkheden voor het hoger onderwijs.

 1. Economie –  moderne talen
  Je staat sterk als je de twee troeven van deze moderne studierichting tegelijk kan uitspelen: een sterke taalvaardigheid met een economische know-how.
 2. Economie – wiskunde
  Het spel tussen vraag en aanbod prikkelt je. Je hebt interesse voor geld en goederen en hoe die de wereld doen draaien. Hier zit je kracht in het oplossen van uitdagende vraagstukken en het begrijpen van wiskundige formules.
 3. Moderne talen – wiskunde
  Je hebt een analytische geest en je kan abstract denken en redeneren. Je bent geboeid door vreemde talen. Je bent taalsterk en communicatief. Je hebt interesse voor cultuur en literatuur. Deze studierichting biedt je een evenwaardig aanbod wiskunde en talen.
 4. Wetenschappen – wiskunde
  Je krijgt naast een belangrijk deel algemene vorming een omvangrijk deel positieve  wetenschappen. Het is voor jou dé richting bij uitstek om je voor  te bereiden op ingenieursstudies of hogere studies wetenschappen.
 5. Latijn – moderne talen
  Je bent geboeid door vreemde talen en behoorlijk communicatief. Dankzij Latijn heb je al een stevig inzicht verworven in taal en tekststructuren. Met deze kennis ontwikkel en verfijn je je literaire smaak en cultuur maximaal.
 6. Latijn – wiskunde
  Je hebt zowel een sterk wiskundige aanleg als belangstelling voor de rijkdom van de klassieke oudheid. Het aanbod scherpt je analytisch denkvermogen aan, laat je een breed redeneervermogen ontwikkelen en geeft je een zeer ruime basis.

Lessentabel

  Economie-Moderne Talen Economie-Wiskunde Latijn-

Moderne Talen

Latijn –Wiskunde Moderne talen-

Wiskunde

Wetenschappen-Wiskunde
5de j 6de j 5de j 6de j 5de j 6de j 5de j 6de j 5de j 6de j 5de j 6de j
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Biologie     1 1     1 1 1 1 2 2
Chemie     1 1     1 1 1 1 2 2
Fysica     1 1     1 1 1 1 3 2
Natuurwet. 2 2     2 2            
Economie 4 4 4 4                
Latijn         4 4 4 4        
Frans 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3
Engels 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
Duits 2 3     2 3     2 3    
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
L.O. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Esthetica 1   1   1   1   1   1  
Wiskunde 3 3 6 6 3 3 6 6 6 6 6 6
Seminarie

Poolversterking

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2
1
Seminarie

keuzevak

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1  
Totaal 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Seminarie poolversterking

De  seminarie-uren splitsen we in twee aanvullende delen. Een eerste deel heeft als doel om de leerlingen nog beter voor te bereiden voor het hoger onderwijs door een extra aanbod van de vakken die de sterke punten van de studierichting vormen.

Jaar EC-MT EC-WI LA-MT LA-WI MT-WI WE-WI 6 WE-WI 8
5de jaar ECON ECON DUITS WISK DUITS WISK WISK

WISK

6de jaar ECON

FRANS

ECON

WISK

LATIJN

FRANS

LATIJN

WISK

FRANS

WISK

WISK

WET

WISK

WISK

WET

Ten tweede hebben de leerlingen de mogelijkheid om een keuze te maken waardoor ze iets extra’s verwerven: leerlingen met een 3-uurpakket wiskunde kunnen dat bijvoorbeeld uitbreiden, richtingen die geen Duits hebben of geen economie, kunnen toch een aanbod krijgen van deze vakken, enzovoort

De mogelijkheden:

Vak(ken) EC-MT EC-WI LA-MT LA-WI MT-WI WE-WI 6 WE-WI 8
Wiskunde X X
Duits X X X
Economie X X X
Algoritmisch en 3D-denken X X X X
Uitbr.wetenschappen X X X
Kunst en cultuur X X X X X X
Spaans X X X