Inschrijvingen

Inschrijvingen

Wegens de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werd onze aanpak dit jaar aangepast om ouders en kandidaat-leerlingen de nodige informatie te geven over onze school.

Welke stappen kan ik zetten voor de inschrijving van mijn zoon of dochter?

Gezien de omstandigheden gebeuren deze inschrijvingen dit jaar digitaal.

Dat houdt het volgende in:

 1. Wij vragen u om vooraf – en dat kan vanaf begin februari – via onze website (https://www.sintmichiel-schoten.be/aanmelding-nieuwe-leerling/ alle administratieve gegevens volledig en correct in te vullen.
 2. De eigenlijke en officiële inschrijving gaat als volgt:
  1. U vult het digitale inschrijvingsdocument volledig in: u kan het vanaf ZATERDAG 24 APRIL 2021 om 9 uur bereiken via de link op de website.
  2. U duidt hier uitdrukkelijk uw akkoord aan met het schoolreglement en het opvoedingsproject.
  3. Nadien drukt u op [verzenden] onderaan het formulier.
BELANGRIJK: al deze handelingen onder punt 2

 • Kan u pas doen vanaf zaterdag 24 april 2021 – 9 uur.
 • De volgorde van aanmelden is belangrijk, maar de voorziene capaciteit voor ons 1ste jaar is groot en normaal is er een plaats voor iedere leerling die ouders op onze school willen inschrijven.
 1. Zodra de omstandigheden dat toelaten, maken wij uiteraard graag tijd voor u om in een gesprek met u en uw kind kennis te maken, om uw vragen te beantwoorden en om die zaken te noteren die voor ons van belang zijn. Maar gezien de situatie is het momenteel nog niet mogelijk om te melden wanneer dat kan.
 1. U zal zo snel mogelijk een mail ontvangen met alle informatie die u normaal na de inschrijving op papier zou meekrijgen.

 Wat kan er vooraf worden doorgegeven? Hoe kan u op de inschrijving tijd besparen?

U kan vanaf begin februari 2021 via de website de gegevens van uw zoon of dochter en uzelf ingeven en aan ons bezorgen. Zo kunnen we tijdens de eigenlijke inschrijving meer tijd besteden aan wat echt belangrijk is.

Let op! Dat is geen aanmelding en er wordt geen rangorde opgesteld als u deze gegevens ingeeft en doorzendt: het bespoedigt enkel de administratieve afhandeling bij de eigenlijke inschrijving.
Mochten er fouten of onduidelijkheden in de doorgestuurde gegevens staan, dan vormt dat geen probleem. Bij de eigenlijke inschrijving op school worden de gegevens weer opgeroepen en kunnen verbeteringen en toevoegingen worden aangebracht.

Hoe verloopt de administratie?

Bespaar tijd bij de inschrijving en bezorg onze school nu al de nodige gegevens.

Naast het overlopen of invullen van de gegevens, maken we veel tijd vrij om te praten over uw zoon of dochter tijdens het kennismakingsgesprek: waarin is hij of zij sterk? Wat moeten wij over hem of haar weten? Wat zijn aandachtspunten? Er is tijd om nog heel wat vragen van u of van de toekomstige leerling te beantwoorden.
Wat de administratie betreft moeten we uiteindelijk in het bezit zijn van fotokopieën van een aantal documenten. Een aantal van die documenten zal u nog niet hebben op de dag van de inschrijving.
U kan al fotokopieën meebrengen van deze documenten op de inschrijvingsdag. Maar u krijgt in ieder geval een herinneringslijstje mee van wat wij nog van u moeten ontvangen.

 • Het meest recente rapport
 • BASO-fiche (indien reeds meegegeven)
 • Eventueel: belangrijke medische attesten
 • Kopie van de identiteitskaart van de leerling

Wanneer moeten alle documenten worden binnengebracht?
Op 30 juni 2021 tussen 14.00 en 16.30 uur.

FAQ’s – veelgestelde vragen.

Wat moet ik invullen bij voornaam? De eerste naam, alle namen of de roepnaam?
U moet alle voornamen van uw zoon of dochter invullen, in de juiste officiële schrijfwijze.

Welk adres moet ik ingeven?

Het adres waarop uw zoon of dochter gedomicilieerd is. Er is ruimte voor een apart adres van bv. vader en moeder.

Wat als ik fouten gemaakt heb of nog niet alle gegevens heb doorgezonden? Wat als wij nog twijfelen over de keuze van richting?
Dat is geen probleem. Bij de inschrijving op school worden de ingebrachte gegevens weer opgeroepen en overlopen. U heeft dan alle gelegenheid om de gegevens te laten verbeteren en/ of aan te vullen.

Moeten de gegevens van beide ouders worden meegedeeld?
Alle houders van de ouderlijke macht hebben recht op alle informatie van de school en de school heeft dus ook de contactgegevens van hen nodig. Als een ouder onbekend of overleden is, als er slechts één houder van het ouderlijk gezag is, als een ouder uit de ouderlijke macht ontzet is of als één ouder exclusief het ouderlijk gezag uitoefent, dan dient hiervan een bewijs te worden getoond.

Moeten beide ouders aanwezig zijn bij de inschrijving?
Nee, één ouder is genoeg. De school zal veronderstellen dat de andere ouder instemt met de inschrijving van uw zoon of dochter op onze school, conform het burgerlijk wetboek, artikels 373 en 374. Maar als de school ernstig twijfelt aan de instemming van de ontbrekende ouder, kan de school eisen dat beide ouders uitdrukkelijk de inschrijving vragen.

Wat is een BASO-fiche? Wat moeten we doen als onze basisschool die (nog) niet heeft gegeven?

De BASO-fiche is een document waarop de basisschool gegevens meldt ten behoeve van de secundaire school: het gaat hier over gegevens over de zorg voor de leerlingen, belangstelling en mogelijkheden. Op die manier wil men bijdragen tot de continuïteit bij de overgang naar het secundair. De meeste basisscholen uit onze regio werken met een dergelijke fiche, maar de kans is groot dat die fiche pas laat op het schooljaar aan de ouders wordt gegeven. U kan ze ons bezorgen op het einde van juni, de dag waarop alle ontbrekende documenten kunnen worden binnengebracht.