Openschooldag digitaal

Openschooldag digitaal

Wij zorgen voor jou!
Respect voor ieders eigenheid
Grenzen verleggen tijdens de wiskundeles!
Stem – en taalprojecten
Klinkt als muziek in de oren!
Le français Pas de problème
Altijd in de stemming
Jouw klassenleraar of mentor helpt je verder!
Het leerlingensecretariaat