Archief van
Categorie: Geen categorie

Inschrijvingen en infomomenten schooljaar 2022-2023

Inschrijvingen en infomomenten schooljaar 2022-2023

Infoavond via Zoom
Dinsdag 22 februari 2022 om 19 uur: inschrijvingslink beschikbaar vanaf 25/1. Via deze website kun je ook al vragen stellen, die we dan zullen verwerken in de presentatie.

Kennismakingsgesprekken
Op dinsdag 15 maart houden we van 18 tot 21 uur kennismakingsgesprekken met de ouders van de kandidaat-eerstejaars.

Inschrijvingen
Zaterdag 23 april 2022. Meer gedetailleerde info volgt.

Openschooldag
Op zondag 8 mei van 13 tot 17 uur: openschooldag met mogelijkheid tot inschrijvingen.

Belangrijk
Alle info i.v.m. onze infomomenten en inschrijvingen onder voorbehoud van aanpassingen n.a.v. corona. Raadpleeg onze website voor eventuele aanpassingen en updates.

DIGITALE OPENSCHOOLDAG

DIGITALE OPENSCHOOLDAG

Alle digitale informatie hebben we voor u hier bij mekaar geplaatst. Zo kan u, als ouder of kandidaat-leerling, makkelijk van het ene naar het andere filmpje overschakelen.

In de eerste 2 filmpjes zijn onze leerlingen aan het woord: ze brengen een boeiende getuigenis of leiden u als volleerde vloggers rond in de school zodat u kan proeven van een lesdag op Sint-Michiel.

De 9 volgende filmpjes zijn korte infolesjes waarin u met de leerkrachten en begeleiders kan kennismaken. Zij lichten kort hun werking toe.

Tot slot kan u ook nog een lesje Latijn volgen gevolgd door een quiz!

Veel kijk- en luisterplezier!

Het Sint-Michielsteam

 

6 boeiende getuigenissen van Sint-Michielers.
Wij zorgen voor jou!
Respect voor ieders eigenheid.
Grenzen verleggen tijdens de wiskundeles!
Proeven van een lesdag op Sint-Michiel?
Stem – en taalprojecten
Klinkt als muziek in de oren!
Le français?
Pas de problème!
Jouw klassenleraar of mentor helpt je verder!
Altijd in de stemming!
Het leven zoals het is op het leerlingensecretariaat.
Infolesje Latijn met quiz!
OPENSCHOOLDAG DIGITAAL

OPENSCHOOLDAG DIGITAAL

Wij hadden heel graag op 20 en 21 maart 2021 individuele rondleidingen aangeboden aan kandidaat-leerlingen en hun ouders, in kleine groepjes, na afspraak en met inachtneming van alle coronamaatregelen, maar voorlopig zijn dergelijke rondleidingen nog niet toegestaan.

Maar we zorgen voor even waardevolle digitale alternatieven.

Hou daarom onze website in het oog: vanaf zaterdag 20 maart vind je hier een filmpje PROEVEN VAN EEN LESDAG OP SINT-MICHIEL, waarbij een aantal leerlingen je meenemen en je tonen hoe het er op een lesdag aan toe gaat.

Vanaf zaterdag 27 maart kan u kennismaken via korte filmpjes met verschillende leerkrachten en coaches van de school. Zij zullen telkens hun werking voorstellen.

Wie zal u mogen ontmoeten?

  • de zorgcoördinator en studiecoach
  • 2 leerkrachten Frans
  • 2 leerkrachten wiskunde
  • 2 klassenleraars
  • 2 leerkrachten die de leerateliers en de STEM-en TAALprojecten voorstellen
  • 2 leerkrachten STEM-projecten en STEM-wetenschappen van het 2de jaar
  • 2 leerlingenbegeleiders van het leerlingensecretariaat
  • de begeleider pestpreventie en de hoogbegaafdheidscoach
  • de leerkracht muziek

Voor Latijn kan u een lesje volgen gekoppeld aan een quiz.

Niet te missen!

TWEEDE DIGITALE INFOAVOND DONDERDAG 18 MAART 2021 – 19 uur

TWEEDE DIGITALE INFOAVOND DONDERDAG 18 MAART 2021 – 19 uur

Om nog meer ouders van kandidaat-leerlingen de kans te geven informatie te krijgen over onze school en omdat het Openschoolweeekend door de coronamaatregelen voorlopig niet kan doorgaan, organiseren we een tweede digitale infoavond op donderdag 18 maart 2021, om 19 uur.

We zullen trachten om zowel alle praktische informatie mee te geven als een goed beeld te schetsen van het leren en het leven hier op school, hoe wij leerlingen begeleiden, hoe wij de ouders betrekken bij het schoolgebeuren, welke mogelijkheden er zijn en dan kunnen we hopelijk inspelen op de vragen die de deelnemers vooraf hebben kunnen doorgeven.

Om praktische redenen is het nodig om je hiervoor vooraf in te schrijven. Dat kan door te klikken op deze link en je e-mailadres in te geven. Eventueel kan je ook een vraag formuleren die je graag zou willen beantwoord zien. Het is nodig om je in te schrijven voor dinsdag 16 maart om 20 uur. Nadien krijg je dan een mail van ons terug met daarin een link die je toelaat om op 18 maart deel te nemen aan de infoavond.

Maak kennis met de school via dit filmpje!

Maak kennis met de school via dit filmpje!

Enkele leerlingen van het eerste tot het zesde jaar kregen de vraag om de school voor te stellen en te vertellen waarom kandidaat-leerlingen de keuze voor het Sint-Michielscollege Schoten zouden moeten maken.

Wij laten hen in dit filmpje graag aan het woord!

Schrijf je in voor de digitale infoavond!

Schrijf je in voor de digitale infoavond!

Het is dit jaar jammer genoeg niet mogelijk om kandidaat-leerlingen en ouders zoals gewoonlijk op school te ontvangen voor onze infoavond met onthaalprogramma voor de jongeren.

Daarom hebben we een digitaal alternatief voorzien, dat plaatsheeft op donderdag 25 februari 2021 om 19 uur. Hier zullen we proberen om zowel alle praktische informatie mee te geven als een goed beeld te schetsen van het leren en het leven hier op school, hoe wij leerlingen begeleiden, hoe wij de ouders betrekken bij het schoolgebeuren, welke mogelijkheden er zijn en dan kunnen we hopelijk inspelen op de vragen die iedereen nog heeft en dergelijke meer.

Om praktische redenen is het nodig om je hiervoor vooraf in te schrijven. Dat kan door te klikken op deze link en je e-mailadres in te geven. Eventueel kan je ook een vraag formuleren die je graag zou willen beantwoord zien. Het is nodig om je in te schrijven voor dinsdag 23 februari om 20 uur. Na de inschrijving voor de digitale avond krijg je dan een mail van ons terug met daarin een link die je toelaat om op 25 februari deel te nemen aan de infoavond.

Het is daarnaast nu ook al mogelijk om de school alle administratieve gegevens te bezorgen die nodig zijn voor de inschrijving van je zoon of dochter uit het 6de leerjaar. Dat kan via deze link.

Op die manier verloopt de eigenlijke – ook digitale – inschrijving op zaterdag 24 april 2021 vanaf 9 uur ook vlotter.

Op ons openschoolweekend van 20 en 21 maart zijn wel rondleidingen mogelijk op school van groepjes van drie personen (moeder, vader en de kandidaat-leerling) met het respecteren van de coronamaatregelen. Hierover verneem je binnenkort meer op de digitale infoavond of via onze website.

Het is verder altijd mogelijk om onze brochure te raadplegen op deze website of om een exemplaar op papier aan te vragen met een mailtje naar info@sintmichiel-schoten.be

Wij hopen dat je op deze manier als belangstellende alle informatie krijgt die je nodig hebt!

Hopelijk tot snel!

STARTEN IN HET SINT-MICHIELSCOLLEGE SCHOTEN

STARTEN IN HET SINT-MICHIELSCOLLEGE SCHOTEN

Info en inschrijvingen in tijden van corona.

Zit je in het 6de leerjaar en wordt Sint-Michiel Schoten jouw volgende stap?

Graag bezorgen wij jou en je ouders alle informatie over de mogelijkheden die onze school biedt, over het leven bij ons op school, hoe wij ervoor gaan zorgen dat je je snel thuis voelt, hoe wij jou begeleiden en je zullen helpen, hoe je succesvol het secundair onderwijs doorloopt, welke keuzes je hierbij kan maken, enz…

Door de bijzondere tijden waarin we leven, kunnen we niet de gewone infomomenten, gesprekken en openschooldag houden en zullen de inschrijvingen ook anders verlopen. We hebben voor alles gezorgd voor goede alternatieven. Bij het onderdeel “nieuwe leerlingen” op onze site, vind je heel veel praktische informatie.

Hou geregeld onze website in het oog, want hier zal binnenkort heel wat nieuws verschijnen.

Hier kan je alvast onze nieuwe schoolbrochure downloaden.

Wens je de brochure opgestuurd te krijgen naar je thuis? Vraag dat eenvoudig aan met een kort mailtje naar info@sintmichiel-schoten.be.

We hopen jou en je ouders snel op onze school te mogen ontvangen!

Het team van Sint-Michiel Schoten

START VAN BIJZONDER SCHOOLJAAR

START VAN BIJZONDER SCHOOLJAAR

Net zoals het vorige schooljaar ongewoon was, wordt ook het schooljaar 2020-2021 geen schooljaar als een ander.

De pandemiescenario’s zorgen ervoor dat alle leerkrachten en personeelsleden een mondmasker dragen, afstand houden, sterk letten op handhygiëne en waarbij de lokalen zeer goed geventileerd worden. We proberen er allemaal samen voor te zorgen dat we het veilig houden. Het spreekt voor zich dat dit voor niemand prettig is en dat iedereen heel graag naar een normale situatie zou willen terugkeren, maar alle Sint-Michielers doen hun best zonder morren omdat we allemaal weten hoe belangrijk het is.

Ook niet prettig is de regel dat voorlopig alle excursies uitgesloten zijn en dat er geen manifestaties op school mogelijk zijn. Zo zal bijvoorbeeld de traditionele Familiedag van november en de oud-leerlingenreünie niet kunnen plaatshebben.

Andere activiteiten worden drastisch aangepast.

De traditionele infoavond waarbij de ouders verwelkomd werden bij het begin van het schooljaar werd vervangen door een digitale verwelkoming door de directie en door ingesproken powerpoint die via Smartschool ter beschikking staan voor de ouders. Voor wie het welkomsfilmpje nog even wil bekijken, is dit de link:

Op vrijdag 25 september had de traditionele Sint-Michielsviering plaats. In normale omstandigheden verplaatsen we ons dan in een tiental bussen naar Wilrijk om in de Pius X-kerk met de hele school de start van het schooljaar te vieren en het jaarthema te lanceren. Dat was uiteraard dit jaar onmogelijk. Daarom werd de viering dit jaar op school gehouden, met slechts drie klassenbubbels op veilig afstand van elkaar. De andere leerlingen konden de viering in de namiddag op scherm bekijken of volgden eventueel de live-stream. Met Hoogwaardig Heer Abt Marc Fierens, E.P. Rony Keustermans en E.H. Guy Mennen als voorgangers werd een woorddienst gehouden waarbij ons jaarthema “Doe Lief!” voorgesteld werd.

Op maandag 5 oktober heeft ook de jaarlijkse fluodag van de ouderraad plaats, waarbij aandacht wordt gevraagd voor zichtbaarheid in het verkeer en alle eerstejaars spaakreflectoren aangeboden krijgen. In combinatie met de fluo-rugzakhoezen vallen de fietsende Sint-Michielers dus goed op in het verkeer.

Ander nieuws van de school is de gestage voortgang van de bouw van onze nieuwe F-blok (geplande afwerking tegen de jaarwisseling) en de vernieuwing van de gevel van de D-blok, waardoor onze school een kleurrijke uitstraling krijgt aangepast aan de omgeving.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png
Overlijden van meneer Wieërs

Overlijden van meneer Wieërs

Met dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van bijzonder droevig nieuws.

Op zaterdag 18 juli 2020 is Jan Wieërs, leerkracht Nederlands en godsdienst aan het Sint-Michielscollege Schoten, na een slepende ziekte overleden.

Meneer Wieërs zullen wij ons altijd blijven herinneren als een enthousiaste en bevlogen leerkracht. Hij was een betrokken klassenleraar die zorg droeg voor elk van zijn leerlingen. Als gedreven leerkracht gaf meneer Wieërs niet alleen schoolse kennis mee: zijn lessen Nederlands en godsdienst waren altijd doorweven met eigen visies, inzichten en ervaringen. Vol vuur en overtuiging kon hij tijdens de lessen godsdienst onthullen wie God was.

Het Sint-Michielscollege verliest hierbij één van zijn beste krachten, een erg gewaardeerde collega en vriend.

We leven mee met zijn echtgenote en zijn kinderen en wensen hen veel sterkte, moed en kracht toe.

Digitaal condoleren kan via www.michaeldeleu.be.

Met een gedicht, geschreven door Jan Wieërs zelf, zullen we blijvend zijn naam koesteren in ons hart.

Vriendelijke groet

Het rouwteam en het directieteam