Vernieuwd drankenaanbod in de automaten

Vernieuwd drankenaanbod in de automaten

Als groene en gezonde school willen we niet wachten tot 2020 om de engagementsverklaring die minister van Onderwijs Hilde Crevits ondertekende i.v.m. een evenwichtig drankenaanbod op school na te komen. Vanaf januari is het aanbod in onze automaten beperkt tot waters en gearomatiseerde waters. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een volgende stap zetten in het creëren van een gezonde schoolomgeving. En dat de leerlingen dit aanbod eveneens smaken bewijst het feit dat de automaten na 1 dag al helemaal opnieuw gevuld moesten worden…


Geef een reactie